Audio & Visual

Audio & Visual, hay còn được viết tắt là AV. Đây là mảng sản phẩm lõi của Nam Long AV với rất nhiều thương hiệu phân phối chính thức trên toàn quốc.

Nhằm đáp ứng các nhu cầu về chất lượng ngày càng cao, Nam Long AV tập trung các sản phẩm đa phần từ Âu, Mỹ, Nhật với các thương hiệu đã được khẳng định nhằm đảm bảo tối ưu về giải pháp cũng như tích hợp kỹ thuật.

The best seller projector in Vietnamese market for many consecutive years.
Top quality and design projection screen in Vietnam.
dnp denmark is the world’s leading supplier of optical projection screens for high-quality display solutions.
The best LCD display and video wall in the world includes Sony, Philips and Cima.
Nam Long AV offers high quality LED display products from Europe and top of China
Full range of Apart Audio products for Public Address
Apply for boardroom, hallroom and confrerence room.
Expand more angle for meeting room.
Wireless presentation system for classrooms, boardrooms, and meeting spaces
Collaboration technology platform brings data sets, workspaces, and communications channels to life across multiple screens
We supply from cables, projector mount, electronic lift system, and lens.