Conference cameras

Khôngchỉ lắp đặt riêng lẻ và đưa vào bàn trộn hình nhằm đưa thêm hình ảnh trong các hội trường hội nghị, các camera hội nghị còn là thiết bị cho phép người dùng hệ thống hội nghị mở rộng thêm các góc quay, giúp cho các đầu truyền hình khác dễ dàng nắm bắt được hiện trạng ở phòng họp.

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của các hệ thống trao đổi trực tiếp như Skype, Webex,.. thì đơn giản, chúng ta chỉ cần 01 camera kết nối với máy tính là có thể thực hiện hôị nghị truyền hình trong các nhóm của doanh nghiệp 1 cách đơn giản và nhanh chóng.

Lumens is a leader in optical products.
Cover the whole scene with PTZ cameras offering up to Full HD image quality and
Get the best Video quality with the PTZ family of cameras.