• English
 • Tiếng Việt
 • Văn phòng: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh
 • Liên hệ mua hàng và hỗ trợ
 • 094.654.6969

Bộ khuếch đại công suất

Apart Audio REVAMP8250

 • dynamic output power 4 ohms
  8 x 350 watts
 • RMS output power 4 ohms
  8 x 250 watts
 • dynamic output power bridged 8 ohms
  4 x 650 watts
 • output power RMS bridged 8 ohms
  4 x 500 watts
 • output channels
  8

Apart Audio REVAMP4240T

 • dynamic output power 4 ohms
  4 x 240 watts
 • RMS output power 4 ohms
  4 x 240 watts
 • dynamic output power bridged 8 ohms
  2 x 480 watts
 • output power RMS bridged 8 ohms
  2 x 480 watts
 • output power RMS 100 volts
  4 x 240 watts
 • output channels
  4

Apart Audio REVAMP4120T

 • dynamic output power 4 ohms
  4 x 120 watts
 • RMS output power 4 ohms
  4 x 120 watts
 • dynamic output power bridged 8 ohms
  2 x 240 watts
 • output power RMS bridged 8 ohms
  2 x 240 watts
 • output power RMS 100 volts
  4 x 120 watts
 • output channels
  4

Apart Audio REVAMP4100

 • dynamic output power 4 ohms
  4 x 110 watts
 • RMS output power 4 ohms
  4 x 100 watts
 • dynamic output power bridged 8 ohms
  2 x 225 watts
 • output power RMS bridged 8 ohms
  2 x 200 watts
 • output channels
  4

Apart Audio REVAMP2600

 • dynamic output power 4 ohms
  2 x 840 watts
 • RMS output power 4 ohms
  2 x 600 watts
 • output channels
  2

Apart Audio REVAMP2250

 • dynamic output power 4 ohms
  2 x 350 watts
 • RMS output power 4 ohms
  2 x 250 watts
 • dynamic output power bridged 8 ohms
  700 watts
 • output power RMS bridged 8 ohms
  500 watts
 • output channels
  2

Apart Audio REVAMP2150

 • dynamic output power 4 ohms
  2 x 165 watts
 • RMS output power 4 ohms
  2 x 150 watts
 • dynamic output power bridged 8 ohms
  330 watts
 • output power RMS bridged 8 ohms
  300 watts
 • output channels
  2

Apart Audio REVAMP2120T

 • dynamic output power 4 ohms
  2 x 120 watts
 • RMS output power 4 ohms
  2 x 120 watts
 • dynamic output power bridged 8 ohms
  240 watts
 • output power RMS bridged 8 ohms
  240 watts
 • output power RMS 100 volts
  2 x 120 watts
 • output channels
  2

Apart Audio REVAMP2060T

 • dynamic output power 4 ohms
  2 x 60 watts
 • RMS output power 4 ohms
  2 x 60 watts
 • dynamic output power bridged 8 ohms
  120 watts
 • output power RMS bridged 8 ohms
  120 watts
 • output power RMS 100 volts
  2 x 60 watts
 • output channels
  2

Apart Audio REVAMP1680

 • dynamic output power 4 ohms
  16 x 100 watts
 • RMS output power 4 ohms
  16 x 80 watts
 • dynamic output power bridged 8 ohms
  8 x 200 watts
 • output power RMS bridged 8 ohms
  8 x 160 watts
 • output channels
  16

Apart Audio REVAMP1120T

 • dynamic output power 4 ohms
  120 watts
 • RMS output power 4 ohms
  120 watts
 • output power RMS 100 volts
  120 watts
 • output channels
  1

Apart Audio PA240P

 • dynamic output power 4 ohms
  240 watts
 • RMS output power 4 ohms
  240 watts
 • output power RMS 100 volts
  240 watts
 • output channels
  1
 • emergency input
  yes

Apart Audio PA2240BP

 • dynamic output power 4 ohms
  2 x 240 watts
 • RMS output power 4 ohms
  2 x 240 watts
 • dynamic output power bridged 8 ohms
  480 watts
 • output power RMS 100 volts
  2 x 240 watts
 • output channels
  2
 • emergency input
  yes

Apart Audio CHAMP-4

 • dynamic output power 4 ohms
  4 x 125 watts
 • RMS output power 4 ohms
  4 x 80 watts
 • dynamic output power bridged 8 ohms
  2 x 230 watts
 • output power RMS bridged 8 ohms
  2 x 130 watts
 • output channels
  4

Apart Audio CHAMP-3D

 • dynamic output power 4 ohms
  2 x 370 watts
 • RMS output power 4 ohms
  2 x 350 watts
 • output channels
  3

Apart Audio CHAMP-2

 • dynamic output power 4 ohms
  2 x 350 watts
 • RMS output power 4 ohms
  2 x 180 watts
 • dynamic output power bridged 8 ohms
  750 watts
 • output power RMS bridged 8 ohms
  350 watts
 • output channels
  2