• English
 • Tiếng Việt
 • Văn phòng: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh
 • Liên hệ mua hàng và hỗ trợ
 • 094.654.6969

Bộ khuếch đại tổng hợp

Apart Audio MA65

 • output power RMS 100 volts
  65 watts
 • output power tappings
  100 - 70 volts - 8 ohms
 • MIC inputs balanced
  3
 • line input unbalanced
  2

Apart Audio MA60

 • output power RMS 100 volts
  60 watts
 • output power tappings
  70 - 100 volts - 4 ohms
 • MIC inputs balanced
  2
 • line input unbalanced
  2

Apart Audio MA35

 • output power RMS 100 volts
  35 watts
 • output power tappings
  100 - 70 volts - 8 ohms
 • MIC inputs balanced
  3
 • line input unbalanced
  2

Apart Audio MA30

 • output power RMS 100 volts
  30 watts
 • output power tappings
  70 - 100 volts - 4 ohms
 • MIC inputs balanced
  2
 • line input unbalanced
  2

Apart Audio MA247MR

 • output power RMS 100 volts
  240 watts
 • output power tappings
  100 - 70 - 50 volts - 8 ohms
 • MIC inputs balanced
  4
 • line input balanced
  3
 • line input unbalanced
  2

Apart Audio MA247

 • output power RMS 100 volts
  240 watts
 • output power tappings
  100 - 70 - 50 volts - 8 ohms
 • MIC inputs balanced
  4
 • line input balanced
  3
 • line input unbalanced
  4

Apart Audio MA240

 • output power RMS 100 volts
  240 watts
 • output power tappings
  70 - 100 volts - 4 ohms
 • MIC inputs balanced
  3
 • line input unbalanced
  4

Apart Audio MA125

 • output power RMS 100 volts
  125 watts
 • output power tappings
  100 - 70 - 50 volts - 8 ohms
 • MIC inputs balanced
  4
 • line input unbalanced
  4

Apart Audio MA120

 • output power RMS 100 volts
  120 watts
 • output power tappings
  70 - 100 volts - 4 ohms
 • MIC inputs balanced
  3
 • line input unbalanced
  4