Bộ xử lý đồ hoạ - Video wall processor

Bộ xử lý đồ hoạ (Video wall processor / Video wall controller) cho phép hiển thị các tín hiệu ngõ vào lên trên màn hình lớn, màn hình quang học, màn LCD video wall

Zio W4000

  • Đầu vào và đầu ra đến 4Kp60
  • Hoạt động độc lập hoặc như một phần của hệ thống AV-over-IP
  • Kéo và thả GUI với các bản xem trước hình thu nhỏ trực tiếp
  • Video cơ sở + IP
  • Kết hợp video trực tiếp và nội dung dựa trên web