• English
  • Tiếng Việt
  • Văn phòng: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh
  • Liên hệ mua hàng và hỗ trợ
  • 024.6688.1088

Công suất và Bàn trộn

Đó là những nhà sản xuất với công nghệ dẫn đầu ngành trong nhiều năm.

Tất cả các cục đẩy công suất hay bàn trộn tại Nam Long AV đều thuộc top trong ngành công nghiệp biểu diễn, được các ca sỹ, nhạc sỹ nổi tiếng tin dùng trong hầu hết các sự kiện lớn.

Tại Nam Long AV, chúng tôi tự tin với bất kể sự kiện nào.