• English
  • Tiếng Việt
  • Văn phòng: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh
  • Liên hệ mua hàng và hỗ trợ
  • 024.6688.1088

Đèn Swit

Được thành lập năm 2004, Swit tập trung chính vào các phụ kiện phục vụ cho ngành truyền hình.

Dải sản phẩm của Swit khá rộng, gồm: pin, sạc, màn hình, bộ chuyển đổi, bộ truyền phát không dây,..

Nhưng hơn cả, các sản phẩm đèn của Swit cho chất lượng hình ảnh tuyệt hảo, không bóng, chỉ số ăn màu cao.

 

SWIT S-2610

Flexible Bi-color SMD LED light
◆ 504pcs ultra bright surface mounted LEDs
◆ Flexible 10°-360° lighting
◆ 100W power, 2400Lux @ 1 meter center
◆ 3000K-5600K continuously adjustable
◆ 0-100% flick-free dimming
◆ Super high CRI Ra≥97, TLCI≥97
◆ Separate controller with LCD touch screen
◆ 2.4G wireless cascading control
◆ Support DC / V-mount battery 11-17V input
◆ Water proof fabric for outdoor using
◆ Portable X bracket for lighting tripod mounting

SWIT S-2620

Flexible Bi-color SMD LED light
◆ 280pcs ultra bright surface mounted LEDs
◆ Flexible 10°-360° lighting
◆ 50W power, 1200Lux @ 1 meter center
◆ 3000K-5600K continuously adjustable
◆ 0-100% flick-free dimming
◆ Super high CRI Ra≥97, TLCI≥97
◆ Separate controller with LCD touch screen
◆ 2.4G wireless cascading control
◆ Support DC / V-mount battery 11-17V input
◆ Water proof fabric for outdoor using
◆ Portable X bracket for lighting tripod mounting

SWIT S-2051

Chip Array LED On-camera Light
◆ Chip Array LED technology
◆ 40W, 3000Lux @ 1 meter, dimmerable
◆ 200W equivalent output
◆ Single shadow, glareless
◆ 60° wide beam angle, equally spread
◆ Cool touch
◆ 5000K color temperature
◆ 5600K and 3200K filter
◆ Color rendering index: 85
◆ 11-17V D-tap power supply
◆ Screw and cold shoe mount

SWIT S-2041

Chip Array LED On-camera Light
◆ Chip Array LED technology
◆ 23W, 1200Lux @ 1 meter, dimmerable
◆ 100W equivalent output
◆ Single shadow, glareless
◆ 60° wide beam angle, equally spread
◆ Cool touch
◆ 5000K color temperature
◆ 5600K and 3200K filter
◆ Color rendering index: 85
◆ 6-17V wide input voltage
◆ Interchangeable DV mount and battery
◆ Screw and cold shoe mount

SWIT S-2070

Chip Array LED On-camera Light
◆ Chip Array LED technology
◆ 13W, 800Lux @ 1 meter, dimmerable
◆ 70W equivalent output
◆ Single shadow, glareless
◆ 60° wide beam angle, equally spread
◆ Cool touch
◆ 5000K color temperature
◆ 5600K and 3200K filter
◆ Color rendering index: 85
◆ 6-17V wide input voltage
◆ Interchangeable DV mount and battery
◆ Glass Fiber strong and durable housing
◆ Screw and cold shoe mount

SWIT S-2241

Bi-color SMD On-camera LED light
◆ 153pcs ultra bright long-life LEDs
◆ Surface mounted LED technology
◆ 120°(half-declined 68°) wide beam angle
◆ 3200K-5600K continuously adjustable
◆ 20W power, 640Lux @ 1 meter center
◆ 10%-100% flick-free dimming
◆ Super high CRI Ra≥92, TLCI≥97
◆ Interchangeable various DV battery plates
◆ Support DC 6-17V input from D-tap
◆ Provide ball head, diffuser, and bag

SWIT S-2240


Bi-color SMD On-camera LED light
◆ 60pcs ultra bright long-life LEDs
◆ Surface mounted LED technology
◆ 120°(half-declined 68°) wide beam angle
◆ 3200K-5600K continuously adjustable
◆ 12W power, 300Lux @ 1 meter center
◆ 10%-100% flick-free dimming
◆ Super high CRI Ra≥92, TLCI≥97
◆ Interchangeable various DV battery plates
◆ Support DC 6-17V input from D-tap
◆ Provide ball head, diffuser, and bag

SWIT S-2320

Bi-color Studio LED Spot Light

◆ 160W ultra bright COB LED light
◆ 20°-70° Spot/Flood adjustable
◆ 3000K-8000K continuously adjustable
◆ 0-100% flick-free dimming
◆ Super high CRI Ra≥95, TLCI≥95
◆ DMX512 controlled color and dimmer
◆ LCD display color and dimmer value
◆ Silent mode by fans switching off
◆ LED overheat detection and protection
◆ 4-leaf metal barn doors
◆ Strong all-metal housing
◆ U-shape support and lighting tripod mount

SWIT S-2120CS

1024-LED Bi-Color Panel LED Light
◆ 1024pcs of ultra bright LEDs, 50,000hrs long
     lifetime
◆ 3200K-5600K continuously adjustable
◆ Only 5600K, Max 2600Lux @ 1m distance
     Only 3200K, Max 2500Lux @ 1m distance
◆ 60° beam angle 
◆ 10%-100% flick-free dimming
◆ LCD touch screen, display and adjust
     color temperature and dimmer value
◆ Power by V-mount battery or AC-DC adaptor
◆ U-shape support and lighting tripod mount

SWIT S-2120DS


1024-LED Daylight Panel LED Light
◆ 1024pcs of ultra bright LEDs, 50,000hrs long
      lifetime
◆ 70W, Max 5100Lux @ 1m distance
◆ 60° beam angle 
◆ 10%-100% flick-free dimming
◆ 5600K daylight output, 3200K output with
     filter
◆ LCD touch screen, display and adjust
     brightness dimming
◆ Power by V-mount battery or AC-DC adaptor
◆ U-shape support and lighting tripod mount

SWIT S-2120CA

1024-LED Bi-Color Panel LED Light
◆ 1024pcs of ultra bright LEDs, 50,000hrs long
      lifetime
◆ 3200K-5600K continuously adjustable
◆ Only 5600K, Max 2600Lux @ 1m distance
    Only 3200K, Max 2500Lux @ 1m distance
◆ 60° beam angle 
◆ 10%-100% flick-free dimming
◆ LCD touch screen, display and adjust color 
    temperature and dimmer value
◆ Power by Gold mount battery or AC-DC 
    adaptor
◆ U-shape support and lighting tripod mount

SWIT S-2120DA

1024-LED Daylight Panel LED Light
◆ 1024pcs of ultra bright LEDs, 50,000hrs long
      lifetime
◆ 70W, Max 5100Lux @ 1m distance
◆ 60° beam angle 
◆ 10%-100% flick-free dimming
◆ 5600K daylight output, 3200K output with 
     filter
◆ LCD touch screen, display and adjust 
     brightness dimming
◆ Power by Gold mount battery or AC-DC
     adaptor
◆ U-shape support and lighting tripod mount

SWIT S-2110CS

576-LED Bi-Color Panel LED Light
◆ 576pcs of ultra bright LEDs, 50,000hrs long
     lifetime
◆ 3200K-5600K continuously adjustable
◆ Only 5600K, Max 1600Lux @ 1m distance
    Only 3200K, Max 1500Lux @ 1m distance
◆ 60° beam angle 
◆ 10%-100% flick-free dimming
◆ LCD touch screen, 
    display and adjust color temperature and 
    dimmer value
◆ Power by V-mount battery or AC-DC 
    adaptor
◆ U-shape support and lighting tripod mount

SWIT S-2420C

Bi-color Edge Mounted Soft Panel LED light
◆ 160pcs ultra bright edge mounted LEDs
◆ Soft and non-glaring light
◆ 3200K-5600K continuously adjustable
◆ 40W power, 623Lux @ 1meter
◆ 10%-100% flick-free dimming
◆ CRI Ra=96, TLCI=98
◆ LCD display color and dimmer value
◆ V-mount / DV battery or AC-DC adaptor
◆ Strong metal housing and super-thin design
◆ U-shape support and lighting tripod mount

SWIT S-2430C

Bi-color SMD Studio Panel LED light
◆ 1152pcs ultra bright long-life LEDs
◆ Surface mounted LED technology
◆ 70° wide beam angle with diffuser
◆ 3200K-5600K continuously adjustable
◆ 100W power, 2500Lux @ 1meter
◆ 10%-100% flick-free dimming
◆ Super high CRI Ra≥93, TLCI≥97
◆ DMX512 controlled color and dimmer
◆ LCD display color and dimmer value
◆ Power by V-mount battery or AC-DC adaptor
◆ 4-leaf metal barn doors
◆ Strong all-metal housing
◆ U-shape support and lighting tripod mount

SWIT S-2110CA

576-LED Bi-Color Panel LED Light
◆ 576pcs of ultra bright LEDs, 50,000hrs long
     lifetime
◆ 3200K-5600K continuously adjustable
◆ Only 5600K, Max 1600Lux @ 1m distance
     Only 3200K, Max 1500Lux @ 1m distance
◆ 60° beam angle
◆ 10%-100% flick-free dimming
◆ LCD touch screen, 
    display and adjust color temperature and
    dimmer value
◆ Power by Gold mount battery or AC-DC
     adaptor
◆ U-shape support and lighting tripod mount