Trung tâm Văn Hóa – Thông tin và Thể thao huyện Thủy Nguyên

Triển khai phòng ghi hình cho Trung tâm Văn hóa Đài phát thanh huyện Thủy Nguyên nay là Trung tâm Văn Hóa – Thông tin và Thể thao huyện Thủy Nguyên

Với cấu hình được dựng bao gồm:

  • Hệ thống đèn Swit
  • Máy quay vác vai
  • 04 máy tính dựng
  • Hệ thống livetream

Dưới đây là 1 số hình ảnh công trình được ghi lại bởi Nam Long AV:

 

  • Thanh Hồng
  • 17/06/2022
Tin tức liên quan