• English
 • Tiếng Việt
 • Văn phòng: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh
 • Liên hệ mua hàng và hỗ trợ
 • 094.654.6969

Hệ thống trộn tín hiệu

Apart Audio ZONE4

 • zone outputs
  4 stereo
 • MIC inputs balanced
  3
 • MIC inputs unbalanced
  0
 • line input balanced
  0
 • line input unbalanced
  4 stereo
 • maximum qty paging Mics
  4

Apart Audio AUDIOSYSTEM8.8

 • zone outputs
  8 configurable
 • MIC inputs unbalanced
  0
 • line input balanced
  0
 • line input unbalanced
  8 configurable
 • maximum qty paging Mics
  3

Apart Audio AUDIOCONTROL12.8

 • zone outputs
  8 configurable
 • MIC inputs balanced
  6
 • MIC inputs unbalanced
  6
 • line input balanced
  6 configurable
 • line input unbalanced
  6 configurable
 • maximum qty paging Mics
  120

Apart Audio AC12.8SET

 • zone outputs
  8 configurable
 • MIC inputs balanced
  6
 • MIC inputs unbalanced
  6
 • line input balanced
  6 configurable
 • line input unbalanced
  6 configurable
 • maximum qty paging Mics
  120