• English
  • Tiếng Việt
  • Văn phòng: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh
  • Liên hệ mua hàng và hỗ trợ
  • 094.654.6969

Hội thảo truyền hình

Sony PCS-XG100

Hệ thống Hội nghị truyền hình Full HD 1080p

Sony PCS-XC1

Hệ thống HNTT di động chuẩn HD với kết nối không dây

Panasonic KX-VC2000

- Kết nối 24 – điểm (24 site)
- Multicast, Mạng kép
- Video chất lượng cao Full-HD 1080 / 60p
- Khả năng ghi hình & NAT / FW Traversal

Panasonic KX-VC1000

  • Thiết bị hội nghị truyền hình trực tuyến chuẩn Full HD
  • Hỗ trợ kết nối trực tuyến thông qua giao thức VPN/NAT Panasonic/SIP
  • 02 ngõ vào hình ảnh camera HDMI và 01 cổng VGA/PC

Panasonic KX-VC1600

Thiết bị hội nghị truyền hình trực tuyến chuẩn Full HD, kết nối 6 điểm

Panasonic KX-VC1300

- Thiết bị hội nghị truyền hình trực tuyến chuẩn Full HD. 
- Kết nối trực tiếp 04 điểm. 
- Hỗ trợ kết nối đa điểm: 16 điểm 
- Hỗ trợ kết nối trực tuyến thông qua giao thức VPN/NAT Panasonic/SIP