• English
 • Tiếng Việt
 • Văn phòng: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh
 • Liên hệ mua hàng và hỗ trợ
 • 094.654.6969

Loa chuẩn EN 54-24

Apart Audio EN-H15-G

 • loudspeaker system
  compression driver
 • 100V transformer power taps
  15 - 7.5 - 3.75 - 1.87 watts
 • low impedance dynamic power
  15 watts

Apart Audio EN-H10-G

 • loudspeaker system
  compression driver
 • 100V transformer power taps
  10 - 5 - 2.5 - 1.25 watts
 • low impedance dynamic power
  10 watts

Apart Audio EN-CMX6T10

 • loudspeaker system
  2-way
 • woofer size
  6.5 inch
 • tweeter size
  0.5 inch
 • 100V transformer power taps
  10 - 6 - 3 - 1.5 watts
 • low impedance dynamic power
  10 watts

Apart Audio EN-CM6T6

 • loudspeaker system
  full range
 • woofer size
  6.5 inch
 • 100V transformer power taps
  6 - 3 - 1.5 watts
 • low impedance dynamic power
  6 watts

Apart Audio EN-CM5T6

 • loudspeaker system
  full range
 • woofer size
  5.25 inch
 • 100V transformer power taps
  6 - 3 - 1.5 watts
 • low impedance dynamic power
  6 watts