• English
 • Tiếng Việt
 • Văn phòng: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh
 • Liên hệ mua hàng và hỗ trợ
 • 094.654.6969

Loa hộp, loa cột và Sub

Apart Audio COLW81

 • loudspeaker system
  multiple
 • woofer size
  8 x 3,3 inch
 • tweeter size
  1 inch
 • low impedance dynamic power
  120 watts

Apart Audio COLW41

 • loudspeaker system
  multiple
 • woofer size
  4 x 3,3 inch
 • tweeter size
  1 inch
 • low impedance dynamic power
  80 watts

Apart Audio COLW101

 • loudspeaker system
  multiple
 • woofer size
  10 x 3,3 inch
 • tweeter size
  1 inch
 • low impedance dynamic power
  140 watts

Apart Audio COLS81

 • loudspeaker system
  multiple
 • woofer size
  8 x 2 inch
 • tweeter size
  1 inch
 • low impedance dynamic power
  40 watts

Apart Audio COLS41

 • loudspeaker system
  multiple
 • woofer size
  4 x 2 inch
 • tweeter size
  1 inch
 • low impedance dynamic power
  30 watts

Apart Audio COLS101

 • loudspeaker system
  multiple
 • woofer size
  10 x 2 inch
 • tweeter size
  1 inch
 • low impedance dynamic power
  60 watts

Apart Audio VINCI8S-BL

 • loudspeaker system
  single
 • woofer size
  8 inch
 • low impedance dynamic power
  125 watts
 • active
  Yes

Apart Audio SUBLIME-BL

 • loudspeaker system
  dual coil
 • woofer size
  6.5 inch
 • low impedance dynamic power
  2 x 80 watts

Apart Audio SUB2400-BL

 • loudspeaker system
  dual coil
 • woofer size
  2 x 10 inch
 • low impedance dynamic power
  600 watts

Apart Audio SUB2201-BL

 • loudspeaker system
  single
 • woofer size
  10 inch
 • low impedance dynamic power
  250 watts

Apart Audio SDQ5PIR-BL

 • loudspeaker system
  2-way
 • woofer size
  5,25 inch
 • tweeter size
  1 inch
 • low impedance dynamic power
  2 x 30 watts
 • active
  Yes

Apart Audio SDQ5P-BL

 • loudspeaker system
  2-way
 • woofer size
  5,25 inch
 • tweeter size
  1 inch
 • low impedance dynamic power
  2 x 30 watts
 • active
  Yes

Apart Audio OVO8T-BL

 • loudspeaker system
  2-way
 • woofer size
  8 inch
 • tweeter size
  1 inch
 • low impedance dynamic power
  160 watts

Apart Audio OVO8P-BL

 • loudspeaker system
  2-way
 • woofer size
  8 inch
 • tweeter size
  1 inch
 • low impedance dynamic power
  60 watts
 • active
  Yes

Apart Audio OVO8-BL

 • loudspeaker system
  2-way
 • woofer size
  8 inch
 • tweeter size
  1 inch
 • low impedance dynamic power
  160 watts

Apart Audio OVO5T-BL

 • loudspeaker system
  2-way
 • woofer size
  5,25 inch
 • tweeter size
  1 inch
 • low impedance dynamic power
  80 watts