• English
  • Tiếng Việt
  • Văn phòng: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh
  • Liên hệ mua hàng và hỗ trợ
  • 094.654.6969

Máy quay hệ thống

Các dòng máy quay đã làm nên thương hiệu Sony như HSC, HXC và HDC.
Các models trong camera hệ thống của Panasonic có từ HD tới 4K