Máy quay phim điện ảnh Cinema

Các dòng máy quay phim số super 35mm. Tìm hiểu và khám phá dải rộng các dòng camera quay phim được dùng để sản xuất những bộ phim thắng giải của Hollywood, phim truyền hình hay làm phim độc lập và thương mại.

Với những thước phim Super 35 thực sự khác biệt, những chiếc camera này có thể thoả mãn về ngân sách và nhu cầu tạo 8K, 4K, HDR và sản xuất phim HD.