• English
 • Tiếng Việt
 • Văn phòng: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh
 • Liên hệ mua hàng và hỗ trợ
 • 024.6688.1088

Máy quay phim điện ảnh Cinema

Các dòng máy quay phim số super 35mm. Tìm hiểu và khám phá dải rộng các dòng camera quay phim được dùng để sản xuất những bộ phim thắng giải của Hollywood, phim truyền hình hay làm phim độc lập và thương mại.

Với những thước phim Super 35 thực sự khác biệt, những chiếc camera này có thể thoả mãn về ngân sách và nhu cầu tạo 8K, 4K, HDR và sản xuất phim HD.

SONY PMW-F5

 • 8.9MP Super 35mm CMOS Image Sensor
 • Internal 2K and HD Recording
 • 4K/2K RAW Recording to Optional Recorder
 • 2K RAW up to 240fps; 1080p up to 180fps
 • SStP SR at 4:4:4 Internally
 • 14 Stops of Dynamic Range
 • Built-in 10-Bit 4:4:4 at 440 Mbps
 • Native FZ-Mount and PL-Mount Adapter
 • SxS Pro+ Media Cards
 • Olivine Lithium Iron Phosphate Batteries

SONY PMW-F55

 • 8.9MP Super 35mm CMOS Image Sensor
 • Internal 4K/2K/HD Recording
 • Electronic Global Shutter
 • Highly Modular Design
 • Optional 4K/2K RAW Recorder
 • Up 240 fps 2K with Optional AXS-R5
 • Native FZ-Mount and PL-Mount Adapter
 • Dynamic Range Rated at 14 Stops
 • Wider Color Gamut than Film
 • SxS Pro+ Media Cards