• English
 • Tiếng Việt
 • Văn phòng: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh
 • Liên hệ mua hàng và hỗ trợ
 • 024.6688.1088

Micro biểu diễn

Audio-technica ATW-1311/AT-829CW

 • System 10 PRO Digital Wireless System

Audio-technica ATW-1311/AT-829CW

 • System 10 PRO Digital Wireless System

Audio-technica ATW-1322

 • SYSTEM 10 PRO - RACK-MOUNT DIGITAL WIRELESS SYSTEM

Audio-technica ATW-1312/AT-831CW

 • System 10 PRO Digital Wireless System

Audio-technica ATW-1312/AT-829CW

 • System 10 PRO Digital Wireless System

Audio-technica ATW-1312

 • SYSTEM 10 PRO - RACK-MOUNT DIGITAL WIRELESS SYSTEM

Audio-technica ATW-1311/AT-829CW

 • System 10 PRO Digital Wireless System

Audio-technica ATW-1312

 • SYSTEM 10 PRO - RACK-MOUNT DIGITAL WIRELESS SYSTEM

Audio-technica ATW-1311

 • SYSTEM 10 PRO - RACK-MOUNT DIGITAL WIRELESS SYSTEM

Audio-technica ATW-1102

 • SYSTEM 10 STACK-MOUNT DIGITAL WIRELESS SYSTEM

Audio-Technica ATW-1101/L

 • MT830cW Omni Condenser Lavalier Mic
 • ATW-T1001 UniPak Transmitter
 • ATW-R1100 Digital Receiver
 • Use Up To 8 Systems Simultaneously

Audio-technica ATW-1101

 • SYSTEM 10 STACK-MOUNT DIGITAL WIRELESS SYSTEM

Audio-technica ATW-3171B

 • HANDHELD TRANSMITTER SYSTEM

Audio-technica ATW-3141B

 • HANDHELD TRANSMITTER SYSTEM

Audio-technica ATW-3110B/P

 • 3000B SERIES UNIPAK® SYSTEM WITH AT829CW

Audio-technica ATW-3110B/P2

 • 3000B SERIES UNIPAK® SYSTEM WITH AT831CW