• English
  • Tiếng Việt
  • Văn phòng: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh
  • Liên hệ mua hàng và hỗ trợ
  • 094.654.6969

Mixers

Tecnare DP-2696

DIGITAL LOUDSPEAKER CONTROLLER

  • 2 analog inputs / 6 analog outputs
  • High quality 24bit – 96 kHz audio processing