• English
 • Tiếng Việt
 • Văn phòng: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh
 • Liên hệ mua hàng và hỗ trợ
 • 094.654.6969

Nguồn âm nhạc

Apart Audio PR4000R

 • FM tuner
  yes
 • unbalanced outputs
  8 x RCA

Apart Audio PR1000R

 • FM tuner
  yes
 • unbalanced outputs
  2 x RCA

Apart Audio PMR4000RMKII

 • FM tuner
  yes
 • internet radio
  yes
 • USB
  up to 128 GB
 • unbalanced outputs
  2 x RCA

Apart Audio PCR3000RMKIII

 • FM tuner
  yes
 • CD
  yes
 • USB
  32 GB up to 9999 songs
 • SD card
  32 GB up to 9999 songs
 • unbalanced outputs
  2 x RCA + COMBI RCA

Apart Audio PC1000RMKII

 • CD
  yes
 • USB
  32 GB up to 9999 songs
 • SD card
  32 GB up to 9999 songs
 • balanced outputs
  2 x XLR
 • unbalanced outputs
  2 x RCA