• English
  • Tiếng Việt
  • Văn phòng: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh
  • Liên hệ mua hàng và hỗ trợ
  • 094.654.6969

Philips

Dòng màn hình chuyên dụng tích hợp Android chuyên cho quảng cáo, 
Dòng màn hình cơ bản.
Dòng màn hình chuyên dụng cơ bản, tích hợp Android.
Dòng màn hình LED
Dòng màn hình chuyên dụng có độ sáng cao
Dòng màn hình chuyên dùng cảm ứng
Dòng màn hình chuyên ghép với biên ghép mỏng