Phụ kiện truyền hình

Chúng tôi hiểu rằng phụ kiện là 1 phần quan trọng đối với thiết bị truyền hình. Đó là lý do mà tại Nam Long chúng tôi quan tâm rất cẩn thận tới tất cả các thông tin về phụ kiện, đặc biệt chúng tôi luôn lựa chọn các hãng tốt nhất và có tên tuổi trên thế giới.

Blackmagic MultiView

Monitor independent SD, HD or Ultra HD SDI sources on one display, all at the same time

Blackmagic Web Presenter

Make any professional SDI and HDMI video source appear as a 720p HD USB webcam for high quality streaming on the internet!