• English
  • Tiếng Việt
  • Văn phòng: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh
  • Liên hệ mua hàng và hỗ trợ
  • 094.654.6969

Sony

Sony FW-85BZ35F

Màn hình chuyên dụng Sony 85" 4K HDR 

Sony FW-75BZ35F

Màn hình chuyên dụng Sony 75" 4K HDR

Sony FW-65BZ35F

Màn hình chuyên dụng 65" BRAVIA 4K HDR 

Sony FW-55BZ35F

Màn hình chuyên dụng 55" BRAVIA 4K HDR 

Sony FW-49BZ35F

Màn hình chuyên dụng 49" BRAVIA 4K HDR 

Sony FW-43BZ35F

Màn hình chuyên dụng 43" BRAVIA 4K HDR