• English
  • Tiếng Việt
  • Văn phòng: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh
  • Liên hệ mua hàng và hỗ trợ
  • 094.654.6969

Thiết bị ghi hình bài giảng

Nền tảng công nghệ cộng tác mang đến các tập dữ liệu, không gian làm việc và các kênh truyền thông cho cuộc sống trên nhiều màn hình. Nó cho phép tương tác từ bất kỳ số lượng hoặc loại thiết bị đầu vào đồng thời, bao gồm màn hình cảm ứng, điện thoại và máy tính bảng. Và nó giải phóng người dùng ngồi ở một nơi, gắn liền với một thiết bị