• English
 • Tiếng Việt
 • Văn phòng: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh
 • Liên hệ mua hàng và hỗ trợ
 • 094.654.6969

Thiết bị trình chiếu không dây

iRedi

 • Thiết kế nhỏ nhỏ gọn
 • Số lượng người dùng: 16
 • 2 màn hình tương tác

rediHDMI Sender

 • Thiết kế thân thiện
 • 1x HDMI
 • 1x USB 3.0 TypeC

rediShow 4K

 • Thiết kế thông minh
 • Số lượng người dùng: 32
 • 4 màn hình phát đa hướng không dây

rediShow Black

 • Thiết kế nhỏ gọn
 • Số lượng người dùng: 32
 • 4 màn hình phát đa hướng